Als behandelaar ERWD-Dyscalculie zorgt Esther Vrijhoef voor een zorgvuldige begeleiding van uw kind als het gaat om reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie.

Voordat deze begeleiding wordt gestart wordt volgens vaste stappen onderzocht waar mogelijke hiaten zitten in het rekenproces. Dit gebeurt onder andere door een gesprek te hebben met u als ouder en op de school van uw kind inlichtingen in te winnen over wat er tot dan toe is ondernomen om uw kind te ondersteunen. Ook zullen er aanvullende onderzoeken en rekengesprekken plaatsvinden om een goed te beeld te krijgen waar er in de begeleiding het best op aan kan worden gesloten. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld die wordt uitgevoerd. Door het maken van een sterkte- en zwakteanalyse wordt bekeken waar uw kind goed in is. Daarmee kunnen de zwakke kanten worden gecompenseerd en worden versterkt door hieraan te werken.

Wilt u meer informatie of een intakegesprek? Neem dan contact met mij op voor een afspraak.

teen babes playing with strapon in the kitchen.hop over to these guys pornhddealer.com tetonas y vaginas. makingxxx.net