Als u uw kind heeft aangemeld vindt er een intakegesprek plaats. Deze is kosteloos. Tijdens dit gesprek wordt met u, en eventueel uw kind, besproken wat het probleem is. Leren is Gaaf! hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen alle partijen. Het is prettig als de school op de hoogte is en de benodigde (toets)gegevens verstrekt. Hierdoor kan de hulpvraag sneller worden vastgesteld en kan de begeleiding sneller starten.

Als we met elkaar verder gaan zal de hulp volgens een vast stappenplan worden opgestart. Dit gaat als volgt:

1. Het verzamelen van gegevens
Om een goed begeleidingsplan te kunnen opstellen worden er toetsgegevens verzameld. Dit kunnen gegevens zijn die de school verstrekt en door u zelf. Vaak is echter nog aanvullend onderzoek nodig om het plan verder goed te kunnen opstellen. Ook wordt onderzocht op welke manier uw kind het beste leert (de leerstijl). Deze wordt ook meegenomen in het opstellen van het hulpplan.

2. Opstellen van een hulpplan
Aan de hand van alle verzamelde gegevens wordt er een hulpplan opgesteld dat is afgestemd is op uw kind nodig heeft. Hierin staat beschreven op welk leergebied uw kind hulp krijgt, welke materialen worden ingezet, welk (meetbaar) doel we willen bereiken, welke periode hiervoor nodig is en de frequentie waarin het in een week plaatsvindt.

3. De begeleiding van uw kind
Doorgaans zal de hulp worden gestart voor drie maanden. Tijdens deze begeleiding wordt er meestal één keer per week met uw kind gewerkt. Mocht het echter om een bijzondere reden beter zijn deze tijd op te splitsen dan is dit bespreekbaar.
Omdat ik regelmatig zie dat kinderen met een leerachterstand-leerproblemen een laag zelfvertrouwen hebben, wordt  hier tijdens de RT-lessen aan gewerkt. Dit gaat op een speelse manier waardoor het kind al spelenderwijs weer meer vertrouwen krijgt in zijn /haar eigen kunnen.

4. Evaluatie
Na zes behandelingen vindt er een tussenevaluatie plaats. Hierin wordt de voortgang tot dan toe besproken. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Er wordt een eindverslag gemaakt met de vorderingen die uw kind heeft gemaakt. Deze wordt aan het einde van de behandeling met u en uw kind besproken.

 

 

teen babes playing with strapon in the kitchen.hop over to these guys pornhddealer.com tetonas y vaginas. makingxxx.net