Bij leesproblemen en dyslexie is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te onderkennen en te starten met een speciaal leesprogramma. In de praktijk van Leren is Gaaf! wordt gebruik gemaakt van de methode Leesbalans. Hiermee kunnen kinderen die een risico lopen in groep 2 al begeleid worden waardoor ze een grotere kans hebben dat het leesproces in groep 3 toch zal slagen. Leesbalans is een dyslexieprogramma dat aansluit bij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Als uw kind wordt aangemeld zal Leren is Gaaf! een intake doen. Met uw toestemming zal er contact worden opgenomen met de school van uw kind. Deze gegevens worden meegenomen in het verdere onderzoek.

Nadat bij de intake alle benodigde gegevens zijn verzameld, wordt er indien nodig nog extra onderzoek gedaan. Naar aanleiding van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Deze is op maat gemaakt voor uw kind. Halverwege het begeleidingstraject wordt er geëvalueerd welke voortgang wordt gemaakt. Na 12 weken vindt er een afsluitende evaluatie plaats.

Voor spelling gebruikt de praktijk een methode die gebruik maakt van het schrijven van klanken in kleuren. Uiteindelijk leert het kind om de woorden in één kleur te schrijven. Er wordt veel aandacht besteedt aan het denken in kleuren en het koppelen daaraan van de spellingregels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leren is Gaaf!

Ook voor ondersteuning bij het aanleren van leesstrategieën kunt u terecht bij Leren is Gaaf! In combinatie met het vergroten van de woordenschat zorgt dit ervoor dat kinderen beter leren om begrijpend te lezen.

teen babes playing with strapon in the kitchen.hop over to these guys pornhddealer.com tetonas y vaginas. makingxxx.net