Bij remedial teaching wordt er (individuele) hulp of begeleiding gegeven aan kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit kan begeleiding zijn op een van de leergebieden. Gedacht kan worden aan (begrijpend) lezen, spelling, woordenschat of rekenen.

Soms blijkt er sprake te zijn van een leerstoornis zoals dyslexie. Dit is een lees- en spellingstoornis. Het kan zijn dat er na onderzoek bij een instantie recht bestaat op vergoede zorg. Voor niet-vergoede zorg na een zorgtraject kunt u terecht bij Leren is Gaaf! Ook kan er sprake zijn van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (rekenstoornis).

Een remedial teacher probeert een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Dat gebeurt door middel van een intakegesprek. Hierbij zijn het kind en de ouder aanwezig. Ook kan het nodig zijn dat er, buiten de gegevens die de remedial teacher via ouders en school krijgt, aanvullend onderzoek wordt gedaan. Zo komt er een zo compleet mogelijk beeld waarbij duidelijke doelen kunnen worden geformuleerd.

Wanneer duidelijk is waar aan gewerkt kan worden, stelt Esther Vrijhoef een handelingsplan op. Hierin wordt onder andere beschreven welke doelen centraal staan en welke middelen er worden ingezet. Dit plan is afgestemd op uw kind. Dit plan is maatwerk en specifiek afgestemd op de behoeften van uw kind. Deze wordt opgesteld voor een bepaalde periode. In veel gevallen zal dit 12 behandelingen omvatten. Deze behandelingen zullen in de regel eens per week plaatsvinden, tenzij anders met u wordt afgesproken. Tijdens deze behandelingen zal de nadruk worden gelegd op remediëren, compenseren en het vergroten van het zelfvertrouwen waardoor uw kind zich weer beter zal kunnen redden binnen de mogelijkheden die het heeft.

Halverwege de behandelperiode zal er een tussenevaluatie plaatsvinden met u en uw kind. Als het nodig is wordt het plan zonodig bijgesteld. Aan het einde van deze periode worden opnieuw toetsen afgenomen. Deze gegevens worden in een evaluatieverslag beschreven. Deze wordt met u (en uw kind) besproken.

Normaliter is het de bedoeling dat uw kind na deze periode (of een eventuele verlenging) weer met de eigen groep op school mee kan doen.

teen babes playing with strapon in the kitchen.hop over to these guys pornhddealer.com tetonas y vaginas. makingxxx.net